Ông Nguyễn Quốc Khánh
Thành viên Hội đồng quản trị độc lập

Ông Khánh được bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị độc lập của  BCG từ tháng 5/2019. Ông sẽ tư vấn Hội đồng quản trị trong mảng năng lượng tái tạo, nhất là các dự án năng lượng trên mái nhà.

Ông có kinh nghiệm làm việc lâu năm trong lĩnh vực nghiên cứu phát triển ngành hàng tiêu dùng nhanh, sản xuất thực phẩm. Ông Khánh có thâm niên làm việc hơn 30 năm tại tại công ty Sữa Việt Nam (Vinamilk), hiện nay ông đảm nhiệm vị trí Giám đốc điều hành nghiên cứu và phát triển.

Ông tốt nghiệp Đại học Bách Khoa Tp.Hồ Chí Minh chuyên ngành kỹ thuật hóa học và thực phẩm; Quản trị kinh doanh trường Đại học kinh tế Tp.Hồ Chí Minh và cử nhân Ngữ văn Anh trường Đại học Khoa học xã hội nhân văn Tp.Hồ Chí Minh.