Menu

Hội đồng quản trị

Thành viên sáng lập
Chủ tịch Hội đồng quản trị

Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
Tổng Giám Đốc

Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
Phó Tổng Giám Đốc

Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
Phó Tổng Giám Đốc

Thành viên Hội đồng quản trị

Thành viên Hội đồng quản trị

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập

Ông-Khuất-Tuấn-Anh

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập

Ông Nguyễn Hồ Nam
Thành viên sáng lập
Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ông là người sáng lập và Chủ tịch HĐQT của BCG, các hoạt động của BCG đều dựa trên các nguyên tắc về kiến tạo giá trị và quản lý kinh doanh của ông. Với sự phân tích sắc bén, tư duy sáng tạo và phản biện cùng với khả năng tương tác tốt của ông chính là nền tảng giúp ông xây dựng môi trường làm việc và văn hóa BCG cũng như xây dựng các mối quan hệ với các đối tác. Ông Nam là người hoạch định chiến lược phát triển, nhận diện giá trị công ty và trực tiếp tham gia vào các vụ sát nhập của BCG.

Hiện nay, ông Nam cũng là Chủ tịch của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp Và Vận Tải (TRACODI), một công ty niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và là một công ty con của BCG.

Trước khi thành lập BCG năm, ông Nam là người sáng lập và Chủ tịch của Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Sacombank, một trong những công ty chứng khoán môi giới tăng trưởng nhanh nhất tại Việt Nam. Ngoài ra, ông còn là Phó Tổng Giám đốc của Sacombank, nơi ông chịu trách nhiệm về mảng thẩm định tín dụng. Trước đó ông phụ trách về mảng tài chính doanh nghiệp tại Unilever Úc và  Trưởng phòng Kế toán Tài chính tại Unilever Việt Nam.

Ông Nam là một chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực đầu tư, mua bán và sáp nhập , tái cấu trúc và tư nhân hóa doanh nghiệp. Ông có mối quan hệ chặt chẽ với cộng đồng doanh nghiệp và ngân hàng tại Việt Nam.

Ông Nam là cử nhân Tài Chính đại học Kinh Tế TP.HCM. Năm 2003, ông được học bổng từ Chính phủ Úc (ADS) và ông tốt nghiệp Thạc sỹ Tài chính Ngân hàng  đại học Monash (Úc). 

Ông Nguyễn Thế Tài
Phó Chủ tịch HĐQT Tổng Giám đốc​

Ông Tài là Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc của BCG. Ông Tài chịu trách nhiệm quản lý chung mọi hoạt động của BCG, đặc biệt tập trung giám sát chiến lược và hoạt động  lĩnh vực sản xuất thương mại của BCG.

Ông có bề dày kinh nghiệm trong việc quản lý điều hành cũng như xây dựng bộ máy nhân sự quản lý hoạt động chuyên nghiệp và hiệu quả. Với năng lực lãnh đạo và sự nhạy bén, ông đã quản lý, hoạch định kế hoạch hoạt động cho BCG cùng hệ thống công ty thành viên và công ty con, góp phần vào sự tăng trường của BCG trong thời gian qua. Giai đoạn 2016-2018,  ông đã tái cấu trúc thành công các công ty như: Nguyễn Hoàng, Thành Phúc, Thành Vũ Tây Ninh và phân bón VinaCafe. Tình hình hoạt động kinh doanh của các công ty này từng bước ổn định và tăng trưởng đáng kể so với thời điểm trước cơ cấu.

Trước khi tham gia sáng lập BCG, ông Tài là Phó Tổng giám đốc Công ty Chứng Khoán Sacombank phụ trách phát triển công nghệ. Trước đó, ông Tài có hơn 10 năm làm gíám đốc IT tại Unilever. Ông Tài là Cử nhân Quản trị Kinh doanh Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh. 

Ông Nguyễn Thanh Hùng
Thành viên HĐQT
Phó Tổng giám đốc

Ông Hùng là một trong những người thành lập BCG kiêm Phó Tổng Giám đốc phụ trách  mảng Cơ sở hạ tầng của BCG. Ông tập trung  quản lý các dự án cơ sở hạ tầng trọng điểm của BCG như : dự án BOT 830, nhà ở xã hội Long An và dự án BT Nguyễn Hữu Trí.   

Hiện nay, ông Hùng còn đảm nhiệm chức vụ Tổng giám Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp Và Vận Tải (TRACODI). Với chuyên môn sâu rộng về lĩnh vực quản lý dự án và M&A, dưới sự lãnh đạo của ông, Tracodi đã mở rộng danh mục đầu tư sang ba lĩnh vực cốt lõi : cơ sở hạ tầng ; thương mại sản xuất và khai thác đá. Ông góp phần tạo nên một nền tảng vững chắc để tiếp tục phát triển danh tiếng của Tracodi – doanh nghiệp hàng đầu trong ngành xây dựng cơ sở hạ tầng.

Ông Hùng tốt nghiệp cử nhân Anh Văn trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn và cử nhân Tài chính doanh nghiệp trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh.

Ông Phạm Minh Tuấn
Thành viên HĐQT Phó Tổng giám đốc điều hành

Ông Tuấn được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám Đốc Điều hành của BCG vào tháng 8 năm 2017. Trên cương vị này, Ông Tuấn chịu trách nhiệm quản lý hoạt động của BCG. Ông Tuấn đồng thời chịu trách nhiệm về quan hệ với nhà đầu tư, tham gia phát triển chiến lược của BCG và hiện thực hoá giá trị gia tăng cho các dự án đầu tư của BCG. Ngoài ra, ông Tuấn tham gia quản lý trực tiếp các dự án trong lĩnh vực năng lượng tái tạo và bất động sản của BCG. 

Trước khi tham gia hoạt động điều hành của BCG, Ông Tuấn là chuyên gia tài chính cấp cao của BMO Nesbitt Burns Wealth Management, một trong những công ty môi giới chứng khoán và quản lý dịch vụ đầu tư cho khách hàng cá nhân lớn nhất Canada, trong cương vị này, ông Tuấn chuyên làm về báo cáo tài chính về hiệu quả hoạt động và báo cáo theo luật định, hỗ trợ lãnh đạo cấp cao trong việc phân tích kết quả hoạt động, lợi nhuận kinh doanh, chi phí lương và thu nhập của nhân viên môi giới, và vị thế cạnh tranh của công ty so với các đối thủ trên thị trường. Trước đó, ông Tuấn làm việc tại Ngân hàng Citibank Canada với chức vụ Phó Chủ Tịch phụ trách báo cáo tài chính theo luật định. Trước khi tham gia Citibank Canada, ông Tuấn đã từng làm việc tại hãng kiếm toán và tư vấn PwC tại Canada và Việt Nam.  

Ông Tuấn có bằng Thạc sỹ Ngân hàng và Tài chính đại học Monash, Úc. Ông hiện là thành viên Hiệp hội kế toán công chứng Anh Quốc (ACCA).

Ông Jung In Sub (Kevin)
Phó Chủ tịch HĐQT

Ông Kevin là Phó Chủ tịch BCG từ tháng 5/2017. Ông  Kevin hiện là Phó Chủ tịch HĐQT của BCG  và chịu trách nhiệm về chiến lược tăng trưởng tổng thể của BCG, phát triển bền vững và giàm thiểu các rủi ro đầu tư trong dài hạn. Ông Kevin cũng chịu trách nhiệm kết nối các cơ hội đầu tư giữa BCG và nhà đầu tư Hàn Quốc.Ông có kinh nghiệm làm việc lâu năm cho tập đoàn Hanwha trong lĩnh vực năng lượng tái tạo. 

Ông Kevin có nhiều năm kinh nghiệm trong việc quản lý đầu tư- phát triển bất động sản .Ông từng có thời gian dài công tác tại Văn phòng chính phủ Hàn Quốc với trên cương vị Phó Tổng thư ký của Tổng thống , nơi ông tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong việc quản lý chính sách công . Trước đó, ông Kevin giữ chức vụ Trợ lý điều hành cho Chủ tịch và Giám đốc điều hành Tập đoàn Daewoo Corporation. 

Năm 2013, ông làm Giám đốc Công ty Bảo hiểm Nhân thọ  của tập đoàn Hanwha . Năm 2016, ông thành lập Green Egg, công ty đầu tư kết nối các cơ hội đầu tư và Việt Nam cho các công ty Hàn Quốc.

Ông là cử nhân quản trị kinh doanh đại học Quốc gia Seoul (SNU), Hàn Quốc và MBA chuyên ngành chính sách kinh doanh Đại học Boston, Mỹ.

Ông Anthony Lim
Phó Chủ tịch HĐQT

Ông Anthony Lim là Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị của BCG từ tháng 5.2017. Trước đó, ông là Thành viên HĐQT độc lập của BCG. Ông Anthony Lim tư vấn kế hoạch chiến lược cho HĐQT cũng  như phụ trách  quản lý đầu tư, phát triển mảng bất động sản của BCG và kết nối BCG với các nhà đầu tư tại Trung Quốc.

Ông Anthony Lim có hơn 30 năm kinh nghiệm trong việc hoạch định chiến lược kinh doanh, thương mại và xuất nhập khẩu. Ông hiện là Chủ tịch của Quỹ Đầu tư Sam Corp – công ty đầu tư hoạt động trong nhiều lĩnh vực, có trụ sở đặt tại Singapore. Samcorp tham gia đầu tư chiến lược vào lĩnh vực giải trí, chuỗi rạp chiếu phim tại Los Angeles- Mỹ và Thượng Hải; bất động sản, dệt may, đầu tư tài chính tại các thị trường như Singapore, Mỹ và Trung Quốc. Samcorp cũng là chủ sở hữu của thương hiệu Aussino nổi tiếng với các dòng sản phẩm thời trang, sản phẩm nội thất (chăn, ga, gối nệm…). Hiện nay, Aussino phát triển lên đến gần 30 cửa hàng ở các nước tại khu vực Châu Á. 

Ông Anthony là thành viên của Viện Kế toán quản trị công chứng Canada (CPA) và thành viên của Viện quản trị  hành chánh Singapore SAICSA. Ông là tiến sĩ đại học Winconsin, Mỹ và là Cử nhân danh dự Quản trị kinh doanh đại học East London, Anh.

Ông Bùi Thành Lâm
Thành viên HĐQT

Ông Bùi Thành Lâm là thành viên Hội đồng quản trị BCG từ tháng 4.2016. . Trước đó, ông là thành viên Ban Kiểm soát của BCG. Ông có nhiều năm kinh nghiệm về kinh doanh đầu tư tài chính, bảo hiểm, bất động sản và có mối quan hệ sâu rộng với các nhà đầu tư quốc tế.

Hiện nay ông Lâm cũng là Chủ tịch hội đồng quản trị của công ty Sài Gòn Thái Sơn, một tập trực thuộc Tổng công ty Thái Sơn. Trước khi gia nhập BCG, Ông Lâm là thành viên hội đồng quản trị của tập đoàn sở hữu nhiều  công ty dược phẩm khác nhau. 

Ông Lâm là Thạc sỹ Quan hệ Quốc tế Đại học Huron, Vương quốc Anh.

Ông Nguyễn Quốc Khánh
Thành viên Hội đồng quản trị độc lập

Ông Khánh được bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị độc lập của  BCG từ tháng 5/2019. Ông sẽ tư vấn Hội đồng quản trị trong mảng năng lượng tái tạo, nhất là các dự án năng lượng trên mái nhà.

Ông có kinh nghiệm làm việc lâu năm trong lĩnh vực nghiên cứu phát triển ngành hàng tiêu dùng nhanh, sản xuất thực phẩm. Ông Khánh có thâm niên làm việc hơn 30 năm tại tại công ty Sữa Việt Nam (Vinamilk), hiện nay ông đảm nhiệm vị trí Giám đốc điều hành nghiên cứu và phát triển.

Ông tốt nghiệp Đại học Bách Khoa Tp.Hồ Chí Minh chuyên ngành kỹ thuật hóa học và thực phẩm; Quản trị kinh doanh trường Đại học kinh tế Tp.Hồ Chí Minh và cử nhân Ngữ văn Anh trường Đại học Khoa học xã hội nhân văn Tp.Hồ Chí Minh.