Menu
Ông Đinh Hoài Châu
Trưởng Ban Kiểm soát

Ông Đinh Hoài Châu là  Trưởng Ban Kiểm soát của BCG. Ông Châu chịu trách nhiệm trong công tác quản trị doanh nghiệp, pháp lý và tuân thủ luật pháp của BCG. Ông Châu từng làm việc ở các vị trí lãnh đạo cấp cao tại các công ty tài chính ở Việt Nam. Trước đó, ông Châu đã có thời gian học tập và làm việc tại Úc .  

Ông Nguyễn Viết Cương
Thành viên Ban Kiểm soát

Ông Cương là thành viên Ban Kiểm soát của BCG từ tháng 5/2019. Ông Cương có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực kiểm toán và kiểm soát nội bộ của các công ty đầu tư đa ngành tại Việt Nam. Giai đoạn 2013, ông công tác tại công ty kiểm toán phía Nam.

Ông Cương tốt nghiệp Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Luật, được cấp chứng chỉ Kiểm toán viên (CPAVN) và Chứng chỉ đào tạo Luật sư Việt Nam.