Menu

Ban ĐIều Hành

Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
Tổng Giám Đốc

Thành viên Hội đồng quản trị
Phó Tổng Giám Đốc

Thành viên Hội đồng quản trị
Phó Tổng Giám Đốc

Giám Đốc Tài chính

Luật sư tập đoàn
Phụ trách quản trị

Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
Tổng Giám Đốc

Thành viên Hội đồng quản trị
Phó Tổng Giám Đốc

Thành viên Hội đồng quản trị
Phó Tổng Giám Đốc

Giám Đốc Tài chính

Luật sư tập đoàn
Phụ trách quản trị

Ông Nguyễn Thế Tài
Phó Chủ tịch HĐQT Tổng Giám đốc​

Ông Tài là Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc của BCG. Ông Tài chịu trách nhiệm quản lý chung mọi hoạt động của BCG, đặc biệt tập trung giám sát chiến lược và hoạt động  lĩnh vực sản xuất thương mại của BCG.

Ông có bề dày kinh nghiệm trong việc quản lý điều hành cũng như xây dựng bộ máy nhân sự quản lý hoạt động chuyên nghiệp và hiệu quả. Với năng lực lãnh đạo và sự nhạy bén, ông đã quản lý, hoạch định kế hoạch hoạt động cho BCG cùng hệ thống công ty thành viên và công ty con, góp phần vào sự tăng trường của BCG trong thời gian qua. Giai đoạn 2016-2018,  ông đã tái cấu trúc thành công các công ty như: Nguyễn Hoàng, Thành Phúc, Thành Vũ Tây Ninh và phân bón VinaCafe. Tình hình hoạt động kinh doanh của các công ty này từng bước ổn định và tăng trưởng đáng kể so với thời điểm trước cơ cấu.

Trước khi tham gia sáng lập BCG, ông Tài là Phó Tổng giám đốc Công ty Chứng Khoán Sacombank phụ trách phát triển công nghệ. Trước đó, ông Tài có hơn 10 năm làm gíám đốc IT tại Unilever. Ông Tài là Cử nhân Quản trị Kinh doanh Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh. 

Ông Nguyễn Thanh Hùng
Thành viên HĐQT
Phó Tổng giám đốc

Ông Hùng là một trong những người thành lập BCG kiêm Phó Tổng Giám đốc phụ trách  mảng Cơ sở hạ tầng của BCG. Ông tập trung  quản lý các dự án cơ sở hạ tầng trọng điểm của BCG như : dự án BOT 830, nhà ở xã hội Long An và dự án BT Nguyễn Hữu Trí.   

Hiện nay, ông Hùng còn đảm nhiệm chức vụ Tổng giám Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp Và Vận Tải (TRACODI). Với chuyên môn sâu rộng về lĩnh vực quản lý dự án và M&A, dưới sự lãnh đạo của ông, Tracodi đã mở rộng danh mục đầu tư sang ba lĩnh vực cốt lõi : cơ sở hạ tầng ; thương mại sản xuất và khai thác đá. Ông góp phần tạo nên một nền tảng vững chắc để tiếp tục phát triển danh tiếng của Tracodi – doanh nghiệp hàng đầu trong ngành xây dựng cơ sở hạ tầng.

Ông Hùng tốt nghiệp cử nhân Anh Văn trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn và cử nhân Tài chính doanh nghiệp trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh.

Ông Phạm Minh Tuấn
Thành viên HĐQT Phó Tổng giám đốc điều hành

Ông Tuấn được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám Đốc Điều hành của BCG vào tháng 8 năm 2017. Trên cương vị này, Ông Tuấn chịu trách nhiệm quản lý hoạt động của BCG. Ông Tuấn đồng thời chịu trách nhiệm về quan hệ với nhà đầu tư, tham gia phát triển chiến lược của BCG và hiện thực hoá giá trị gia tăng cho các dự án đầu tư của BCG. Ngoài ra, ông Tuấn tham gia quản lý trực tiếp các dự án trong lĩnh vực năng lượng tái tạo và bất động sản của BCG. 

Trước khi tham gia hoạt động điều hành của BCG, Ông Tuấn là chuyên gia tài chính cấp cao của BMO Nesbitt Burns Wealth Management, một trong những công ty môi giới chứng khoán và quản lý dịch vụ đầu tư cho khách hàng cá nhân lớn nhất Canada, trong cương vị này, ông Tuấn chuyên làm về báo cáo tài chính về hiệu quả hoạt động và báo cáo theo luật định, hỗ trợ lãnh đạo cấp cao trong việc phân tích kết quả hoạt động, lợi nhuận kinh doanh, chi phí lương và thu nhập của nhân viên môi giới, và vị thế cạnh tranh của công ty so với các đối thủ trên thị trường. Trước đó, ông Tuấn làm việc tại Ngân hàng Citibank Canada với chức vụ Phó Chủ Tịch phụ trách báo cáo tài chính theo luật định. Trước khi tham gia Citibank Canada, ông Tuấn đã từng làm việc tại hãng kiếm toán và tư vấn PwC tại Canada và Việt Nam.  

Ông Tuấn có bằng Thạc sỹ Ngân hàng và Tài chính đại học Monash, Úc. Ông hiện là thành viên Hiệp hội kế toán công chứng Anh Quốc (ACCA).

Bà Hoàng Thị Minh Châu
Giám đốc Tài chính

Bà Châu chịu trách nhiệm chung về tài chính và kế toán của BCG cũng như đảm nhiệm chức năng tài chính cho các công ty con của BCG. Bà cũng góp ý về cấu trúc doanh nghiệp, tài chính và thẩm định cho các thương vụ mua lại mới và các công ty đang hoạt động. Châu là thành viên của CPA Vietnam và có bằng Cử nhân ngành Kế toán của Đại học Thương mại, Việt Nam. 

Bà Trần Thị Huệ Linh
Luật sư tập đoàn
Phụ trách quản trị

Bà Trần Thị Huệ Linh- Luật sư Tập đoàn
Bà Linh hiện là luật sư kiêm phụ trách quản trị của Tập đoàn BCG. Bà phụ trách các công tác tư vấn pháp lý cho Hội đồng quản trị về các mảng đầu tư chiến lược của Tập đoàn.
Bên cạnh đó, bà cũng đang nắm giữ chức vụ cố vấn cao cấp chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh của công ty Luật dMTV (Ý).
Bà Linh có hơn 12 năm kinh nghiệm trong việc tham gia đàm phán, tư vấn xúc tiến thương mại cho các nhà đầu tư Châu Á- Châu Âu tại Việt Nam cũng như tư vấn giải quyết nhiều tranh chấp thương mại và dân sự.
Bà hiện là thành viên trong Đoàn Luật Sư Tp.Hồ Chí Minh và Liên Đoàn Luật Sư Việt Nam. Bà tốt nghiệp cử nhân và là thạc sĩ đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh.