Yuanta - BCG: Mảng BĐS sẽ dẫn dắt tăng trưởng trong năm 2022

22/02/2022

Khuyến nghị: MUA

Giá đóng cửa (VND): 24,900

Giá mục tiêu (VND): 30,324

Sàn: HOSE – Ngành: Tài chính đặc biệt (ICB: L4)

Cập nhật KQKD Q4/2021 của BCG

Doanh thu thuần đạt 685 tỷ đồng, tăng trưởng +221% YoY và LNST thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 98 tỷ đồng, giảm -41% YoY. Tăng trưởng doanh thu được dẫn dắt bởi mảng xây lắp và cung cấp dịch vụ, trong khi lãi ròng giảm do chi phí lãi vay tăng mạnh và lợi ích của cổ đông thiểu số tăng lên.

Triển vọng năm 2022 khả quan

Mảng BĐS sẽ ghi nhận doanh thu từ việc bàn giao các sản phẩm của dự án Malibu Hội An và Hội An D’or. Bên cạnh đó, BCG sẽ mở bán nhiều dự án mới và phần còn lại của các dự án đang triển khai trong năm 2022 sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát tại các địa phương.

Mảng NLTT dự kiến ghi nhận sản lượng phát điện tăng trưởng +51% YoY nhờ (1) Hiệu suất của các nhà máy được cải thiện và (2) Phần công suất 114MWp của dự án Phù Mỹ đi vào vận hành.

Dự báo KQKD năm 2022

Cho năm 2022, chúng tôi dự báo doanh thu thuần hợp nhất của BCG đạt 5,842 tỷ đồng, tăng trưởng +125% YoY và LNST đạt 1,591 tỷ đồng (+63.5% YoY).

Khuyến nghị và Định giá

Chúng tôi đưa ra mức giá mục tiêu cho BCG là 30,324 đồng/cp, tương ứng với tiềm năng tăng giá là +22%, đồng thời đưa ra khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu BCG.

Rủi ro đối với khuyến nghị của chúng tôi đó là (1) Tiến độ triển khai và bán hàng của các dự án BĐS không như dự kiến, (2) Các chính sách đối mới với mảng NLTT (điện gió, điện mặt trời) chậm được ban hành.

Xem chi tiết tại: Tại đây