Menu

Thông tin về Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Thông tin và tài liệu về Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Tập đoàn Bamboo Capital như sau:

Thời gian: 7.30 sáng thứ sáu ngày 10/05/2019

Địa điểm: Sảnh Paris, Lầu 3, Trung tâm hội nghị Metropole

216 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh

Tài liệu cho chương trình đại hội: tham khảo link đính kèm

https://bamboocap.com.vn/disclosure/dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-2019

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Tin tức khác