Công bố thông tin

BCG nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 27 cập nhật thay đổi vốn điều lệ

11/10/2022

Công ty Cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 27 vào ngày 11/10/2022 cấp bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cập nhật thay đổi vốn điều lệ.

Chi tiết xem file đính kèm
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 27