Menu

Xây dựng & Thương mại

Mục tiêu phát triển trung hạn của BCG được tập trung vào việc đầu tư vào mảng cơ sở hạ tầng và giao thông. Chúng tôi đầu tư xây dựng đường giao thông theo hình thức Xây dựng - Vận hành - Chuyển giao (BOT) hoặc Xây dựng - Chuyển giao (BT).

Ngoài ra, chúng tôi tập trung đầu tư và phát triển các dự án bất động sản có vị trí tốt và khả năng sinh lời cao. Chúng tôi liên kết với các đối tác có tiềm lực tài chính cùng phát triển các dự án Bất động sản tại các tỉnh thành có tiềm năng như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các cùng lân cận.

Đầu tư nổi bật

Tracodi là tổng thầu EPC cho các dự án của BCG LAND và BCG ENERGY như:

– ĐT 830 & 824
– Casa Marina
– Malibu Hội An
– Dự án năng lượng 40MW BCG-CME Long An 1
– Dự án năng lượng 100MW Gaia

Xây dựng & Thương mại

Mục tiêu phát triển trung hạn của BCG được tập trung vào việc đầu tư vào mảng cơ sở hạ tầng và giao thông. Chúng tôi đầu tư xây dựng đường giao thông theo hình thức Xây dựng - Vận hành - Chuyển giao (BOT) hoặc Xây dựng - Chuyển giao (BT).

Ngoài ra, chúng tôi tập trung đầu tư và phát triển các dự án bất động sản có vị trí tốt và khả năng sinh lời cao. Chúng tôi liên kết với các đối tác có tiềm lực tài chính cùng phát triển các dự án Bất động sản tại các tỉnh thành có tiềm năng như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các cùng lân cận.

Đầu tư nổi bật

Tracodi là tổng thầu EPC cho các dự án của BCG LAND và BCG ENERGY như:

– ĐT 830 & 824
– Casa Marina
– Malibu Hội An
– Dự án năng lượng 40MW BCG-CME Long An 1
– Dự án năng lượng 100MW Gaia