Xây dựng & Thương mại

Tracodi

Năm 2015, BCG mua lại và tái cấu trúc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (Tracodi) trở thành công ty thành viên chủ chốt hoạt động trong lĩnh vực Xây dựng & Thương mại của Tập đoàn với quy mô gồm 7 công ty thành viên và liên kết.

Dr.Nam

Năm 2017, BCG đã cho ra đời thương hiệu cà phê nhượng quyền Dr.Nam. Các sản phẩm chính của Dr. Nam được pha trộn từ hai loại Cà phê Robusta và Arabica với chất lượng hảo hạng kết hợp công nghệ hiện đại - máy rang có công nghệ tích hợp để đo lường, giám sá