Menu

Năng lượng tái tạo

Trong chiến lược phát triển dài hạn chúng tôi đầu tư vào mảng năng lượng tái tạo. BCG hiện đang nghiên cứu và đề xuất triển khai xây dựng các nhà máy điên năng lượng mặt trời tại Bình Định, Ninh Thuận, Long An nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng điện ngày càng tăng ở Việt Nam.

Các dự án năng lượng tái tạo sẽ thực hiện cung cấp bán điện cho chính phủ tạo sự ổn định nguồn thu trong dài hạn, ngoài ra nhà đầu tư dự án còn được hưởng chính sách ưu đãi trong thời gian dài.

Dự án nổi bật

BCG – CME Long An 1

Tỉnh Long An nằm ở khu vực nhiệt đới gần xích đạo với khí hậu và độ ẩm gió mùa.

Ánh nắng mặt trời dồi dào, bức xạ kéo dài.

Thời gian trung bình của ánh nắng khoảng 4,9 kWh / m2 mỗi ngày (PVSYST).

Gaia

Tỉnh Long An nằm ở khu vực nhiệt đới gần xích đạo với khí hậu và độ ẩm gió mùa.

Ánh nắng mặt trời dồi dào, bức xạ kéo dài.

Thời gian trung bình của ánh nắng khoảng 4,9 kWh / m2 mỗi ngày (PVSYST).

Sunflower

Tỉnh Long An nằm ở khu vực nhiệt đới gần xích đạo với khí hậu và độ ẩm gió mùa.

Ánh nắng mặt trời dồi dào, bức xạ kéo dài.

Thời gian trung bình của ánh nắng khoảng 4,9 kWh / m2 mỗi ngày (PVSYST).

Redsun

Tỉnh Long An nằm ở khu vực nhiệt đới gần xích đạo với khí hậu và độ ẩm gió mùa.

Ánh nắng mặt trời dồi dào, bức xạ kéo dài.

Thời gian trung bình của ánh nắng khoảng 4,9 kWh / m2 mỗi ngày (PVSYST).

Mega Solar Thạnh Hóa

Tỉnh Long An nằm ở khu vực nhiệt đới gần xích đạo với khí hậu và độ ẩm gió mùa.

Ánh nắng mặt trời dồi dào, bức xạ kéo dài.

Thời gian trung bình của ánh nắng khoảng 4,9 kWh / m2 mỗi ngày (PVSYST).

Bến Tre – 49MW

Tỉnh Bến Tre nằm ở khu vực nhiệt đới gần xích đạo với khí hậu và độ ẩm gió mùa.

Ánh nắng mặt trời dồi dào, bức xạ kéo dài.

Thời gian trung bình của ánh nắng khoảng 5 kWh / m2 mỗi ngày (PVSYST).

Bến Tre – 100MW

Tỉnh Bến Tre nằm ở khu vực nhiệt đới gần xích đạo với khí hậu và độ ẩm gió mùa.

Ánh nắng mặt trời dồi dào, bức xạ kéo dài.

Thời gian trung bình của ánh nắng khoảng 5 kWh / m2 mỗi ngày (PVSYST).

Bến Tre – 320MW

Tỉnh Bến Tre nằm ở khu vực nhiệt đới gần xích đạo với khí hậu và độ ẩm gió mùa.

Ánh nắng mặt trời dồi dào, bức xạ kéo dài.

Thời gian trung bình của ánh nắng khoảng 5 kWh / m2 mỗi ngày (PVSYST).

Dự Án Năng Lượng Mặt Trời Trên Mái Nhà

Nhà Máy DINSEN 1 MWp +5.4 MWP

Công Ty TNHH Cao Su Phú Riềng

Cảng Quốc Tế Long An

Tập đoàn Minh Hưng

Công Ty TNHH Nhựa Rạng Đông

Năng lượng tái tạo

Trong chiến lược phát triển dài hạn chúng tôi đầu tư vào mảng năng lượng tái tạo. BCG hiện đang nghiên cứu và đề xuất triển khai xây dựng các nhà máy điên năng lượng mặt trời tại Bình Định, Ninh Thuận, Long An nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng điện ngày càng tăng ở Việt Nam.

Các dự án năng lượng tái tạo sẽ thực hiện cung cấp bán điện cho chính phủ tạo sự ổn định nguồn thu trong dài hạn, ngoài ra nhà đầu tư dự án còn được hưởng chính sách ưu đãi trong thời gian dài.

Dự án nổi bật

BCG – CME Long An 1

Tỉnh Long An nằm ở khu vực nhiệt đới gần xích đạo với khí hậu và độ ẩm gió mùa.

Ánh nắng mặt trời dồi dào, bức xạ kéo dài.

Thời gian trung bình của ánh nắng khoảng 4,9 kWh / m2 mỗi ngày (PVSYST).

Gaia

Tỉnh Long An nằm ở khu vực nhiệt đới gần xích đạo với khí hậu và độ ẩm gió mùa.

Ánh nắng mặt trời dồi dào, bức xạ kéo dài.

Thời gian trung bình của ánh nắng khoảng 4,9 kWh / m2 mỗi ngày (PVSYST).

Sunflower

Tỉnh Long An nằm ở khu vực nhiệt đới gần xích đạo với khí hậu và độ ẩm gió mùa.

Ánh nắng mặt trời dồi dào, bức xạ kéo dài.

Thời gian trung bình của ánh nắng khoảng 4,9 kWh / m2 mỗi ngày (PVSYST).

Redsun

Tỉnh Long An nằm ở khu vực nhiệt đới gần xích đạo với khí hậu và độ ẩm gió mùa.

Ánh nắng mặt trời dồi dào, bức xạ kéo dài.

Thời gian trung bình của ánh nắng khoảng 4,9 kWh / m2 mỗi ngày (PVSYST).

Mega Solar Thanh Hoa

Tỉnh Long An nằm ở khu vực nhiệt đới gần xích đạo với khí hậu và độ ẩm gió mùa.

Ánh nắng mặt trời dồi dào, bức xạ kéo dài.

Thời gian trung bình của ánh nắng khoảng 4,9 kWh / m2 mỗi ngày (PVSYST).

Bến Tre – 49MW

Tỉnh Bến Tre nằm ở khu vực nhiệt đới gần xích đạo với khí hậu và độ ẩm gió mùa.

Ánh nắng mặt trời dồi dào, bức xạ kéo dài.

Thời gian trung bình của ánh nắng khoảng 5 kWh / m2 mỗi ngày (PVSYST).

Bến Tre – 100MW

Tỉnh Bến Tre nằm ở khu vực nhiệt đới gần xích đạo với khí hậu và độ ẩm gió mùa.

Ánh nắng mặt trời dồi dào, bức xạ kéo dài.

Thời gian trung bình của ánh nắng khoảng 5 kWh / m2 mỗi ngày (PVSYST).

Bến Tre – 320MW

Tỉnh Bến Tre nằm ở khu vực nhiệt đới gần xích đạo với khí hậu và độ ẩm gió mùa.

Ánh nắng mặt trời dồi dào, bức xạ kéo dài.

Thời gian trung bình của ánh nắng khoảng 5 kWh / m2 mỗi ngày (PVSYST).

Dự Án Năng Lượng Mặt Trời Trên Mái Nhà

Nhà Máy DINSEN 1 MWp +5.4 MWP

Công Ty TNHH Cao Su Phú Riềng

Cảng Quốc Tế Long An

Tập đoàn Minh Hưng

Công Ty TNHH Nhựa Rạng Đông