Công văn xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của công ty.

Công ty Cổ Phần Bamboo Capital trân trọng thông báo về Công văn xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của công ty.

Vui lòng xem file đính kèm

Các tập tin đính kèm

Tin tức khác