Menu

BCG- Thông báo về đăng kí cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán của VSD

Công Ty Cổ Phần Bamboo Capital (BCG) nhận được Thông báo về đăng kí cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán.

Chi tiết xem file đính kèm :

330-TB-CNVSD TB vv ngày đăng ký cuối cùng và xn danh sách ng sở hữu ck

 

Tin tức khác