CBTT về việc được chấp thuận gia hạn công bố các BCTC niên độ tài chính 2020

Công ty Cổ Phần Bamboo Capital  công bố thông tin về việc được chấp thuận gia hạn thời hạn công bố các BCTC niên độ tài chính 2020

Chi tiết xem file đính kèm

Các tập tin đính kèm:

Tin tức khác