Menu

BCG- CBTT v/v thoái toàn bộ vốn góp của BCG tại Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ Trường Thành Đại Nam Security

Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG) công bố thông tin về việc thoái toàn bộ vốn góp của BCG tại Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ Trường Thành Đại Nam Security

Chi tiết xem file đính kèm

Các tập tin đính kèm:

Tin tức khác