Menu

BCG- CBTT Thông báo về việc đưa cổ phiếu ra khỏi diện cảnh báo

Công ty Cổ Phần Bamboo Capital trân trọng công bố thông tin về việc đưa cổ phiếu ra khỏi diện cảnh báo

Chi tiết xem file đính kèm

Các tập tin đính kèm:

BCG – CBTT – TB vv dua CP ra khoi dien canh bao


Tháng Chín 03, 2019


BCG – CBTT – QD vv dua CP ra khoi dien canh bao


Tháng Chín 03, 2019


Tin tức khác