Menu

BCG- CBTT Người phụ trách quản trị Công ty

Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG) công bố thông tin về việc bổ nhiệm bà Trần Huệ Linh, Luật sư Tập đoàn Bamboo Capital kiêm giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty.

Chi tiết xem file đính kèm

Các tập tin đính kèm

Tin tức khác