CBTT Báo cáo tiến độ sử dụng vốn (kiểm toán) cho đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi

Công ty Cổ Phần Bamboo Capital trân trọng công bố thông tin Báo cáo tiến độ sử dụng vốn (kiểm toán) cho đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi theo NQ ĐHĐCĐ bất thường số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ-BCG ngày 12/04/2018 và NQ HĐQT số 39/2018/NQ-HĐQT- BCG ngày 05/10/2019

Chi tiết xem file đính kèm

Các tập tin đính kèm

Tin tức khác