Menu

Công bố thông tin 2020

BCG- Thông báo giao dịch cổ phiếu của người liên quan đến Người nội bộ – Nguyễn Thị Thùy Linh

Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG) thông báo giao dịch cổ phiếu của người liên quan đến Người nội bộ – Nguyễn Thị Thùy Linh Chi tiết xem file đính kèm Các tập tin đính kèm: 20200228_20200228-BCG-TBGD CP của người liên quan đến người nội bộ – Nguyen Thi Thuy Linh Tháng Ba 24, …

BCG- Thông báo giao dịch cổ phiếu của người liên quan đến Người nội bộ – Nguyễn Thị Thùy Linh Read More »

BCG- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020 của HOSE

Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG) CBTT Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020 Chi tiết xem file đính kèm Các tập tin đính kèm: 20200306-BCG-CBTT Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng ĐHĐCĐ 2020 Tháng ba 06, 2020

BCG- Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người liên quan của người nội bộ Nguyễn Thị Thùy Linh

Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG) nhận được Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người liên quan của người nội bộ – Nguyễn Thị Thùy Linh  Chi tiết xem file đính kèm Các tập tin đính kèm: 202000305- CBTT Báo cáo kết quả GD CP của người liên quan của người nội …

BCG- Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người liên quan của người nội bộ Nguyễn Thị Thùy Linh Read More »

BCG- Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Nguyễn Thị Thùy Linh

Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG) nhận được báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Nguyễn Thị Thùy Linh Chi tiết xem file đính kèm Các tập tin đính kèm: 20200228_20200228-BCG-TBGD CP của người liên quan đến người nội bộ – Nguyen Thi Thuy …

BCG- Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Nguyễn Thị Thùy Linh Read More »

BCG- Thông báo giao dịch cổ phiếu của người liên quan đến Người nội bộ – Nguyễn Thị Thùy Linh

Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG) thông báo giao dịch cổ phiếu của người liên quan đến Người nội bộ – Nguyễn Thị Thùy Linh Chi tiết xem file đính kèm Các tập tin đính kèm: 20200228_20200228-BCG-TBGD CP của người liên quan đến người nội bộ – Nguyen Thi Thuy Linh Tháng Hai 28, …

BCG- Thông báo giao dịch cổ phiếu của người liên quan đến Người nội bộ – Nguyễn Thị Thùy Linh Read More »