Menu

Công bố thông tin 2020

BCG – Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 05/2020

Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG) công bố thông tin các nội dung như sau:– Biên bản kiểm phiếu về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 5/2020– Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 5/2020– Điều …

BCG – Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 05/2020 Read More »

BCG – Nghị quyết của HĐQT số 21/2020/NQ-HĐQT-BCG về việc Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG) công bố thông tin Nghị quyết của HĐQT số 21/2020/NQ-HĐQT-BCG về việc Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 Chi tiết xem file đính kèm Các tập tin đính kèm 20200521 BCG – Nghi quyet của HDQT ve viec To chuc hội Cổ đông thường …

BCG – Nghị quyết của HĐQT số 21/2020/NQ-HĐQT-BCG về việc Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 Read More »

BCG – CBTT Kết quả phát hành trái phiếu doanh nghiệp theo phương thức riêng lẻ

Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG) công bố thông tin Kết quả phát hành trái phiếu doanh nghiệp theo phương thức riêng lẻ. Chi tiết xem file đính kèm Các tập tin đính kèm 20200521 BCG – CBTT Ket qua phat hanh trai phieu doanh nghiep theo phuong thuc rieng le Tháng Năm 21, …

BCG – CBTT Kết quả phát hành trái phiếu doanh nghiệp theo phương thức riêng lẻ Read More »

BCG- Nghị Quyết Của HĐQT Về Việc Phát Hành Trái Phiếu Chuyển Đổi Riêng Lẻ Đối Với Người Nội Bộ Của Công Ty

Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG) CBTT Nghị quyết của HĐQT về việc phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ đối với người nội bộ của Công ty Chi tiết xem file đính kèm Các tập tin đính kèm 20200512- BCG – Nghi quyet cua HDQT ve viec phat hanh trai phieu chuyen …

BCG- Nghị Quyết Của HĐQT Về Việc Phát Hành Trái Phiếu Chuyển Đổi Riêng Lẻ Đối Với Người Nội Bộ Của Công Ty Read More »

BCG- CBTT Đường Link Tài Liệu Lấy Ý Kiến Cổ Đông Bằng Văn Bản Tháng 5/2020

Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG) CBTT đường link tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 5/2020 Chi tiết xem file đính kèm Các tập tin đính kèm 20200512 – BCG – CBTT toan bo tai lieu lay y kien co dong bang van bang T5 2020 Tháng Năm 12, …

BCG- CBTT Đường Link Tài Liệu Lấy Ý Kiến Cổ Đông Bằng Văn Bản Tháng 5/2020 Read More »

BCG- BCTC Hợp nhất và riêng lẻ Quý 1 năm 2020

Công ty Cổ Phần Bamboo Capital công bố thông tin Báo cáo tài chính Hợp nhất và Riêng lẻ Quý 1 năm 2020  Các tập tin đính kèm  20200429 BCG Bao cao tai chinh hop nhat Quy 1 2020 Tháng Tư 29, 2020 20200429 BCG Bao cao tai chinh rieng le Quy 1 2020 Tháng Tư …

BCG- BCTC Hợp nhất và riêng lẻ Quý 1 năm 2020 Read More »

BCG- Nghị quyết của HĐQT về việc Thoái hóa toàn bộ vốn góp tại Công ty TNHH Bamboo Agriculture

  Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG) công bố thông tin Nghị quyết của HĐQT số 18/2020/NQ-HDQT-BCG về việc Thoái hóa toàn bộ vốn góp của Công ty cổ phần Bamboo Capital tại Công ty TNHH Bamboo Agriculture. Chi tiết xem file đính kèm Các tập tin đính kèm 202020429-BCG-CBTT-Thoai-hoa-toan-bo-von-gop-tai-Bamboo-Agriculture Tháng Tư 29, 2020