Menu

Công bố thông tin

BCG- Báo cáo tiến độ sử dụng vốn (kiểm toán) cho đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi

Công ty Cổ Phần Bamboo Capital trân trọng công bố thông tin Báo cáo tiến độ sử dụng vốn đến ngày 31/10/2020 (kiểm toán) cho đợt phát hành Trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ theo NQ ĐHĐCĐ thường niên 2019 số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ-BCG ngày 10/05/2019 và NQ của HĐQT số 08/2020/NQ-HĐQT- BCG ngày 02/03/2020 Chi tiết …

BCG- Báo cáo tiến độ sử dụng vốn (kiểm toán) cho đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi Read More »

BCG – Báo cáo kết quả giao dịch của người nội bộ – Ông Nguyễn Hồ Nam

Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG) nhận được Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ – Ông Nguyễn Hồ Nam   Chi tiết xem file đính kèm Các tập tin đính kèm: 20201117 -Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ- Ông Nguyễn Hồ Nam …

BCG – Báo cáo kết quả giao dịch của người nội bộ – Ông Nguyễn Hồ Nam Read More »

BCG – BCTC Hợp nhất và riêng lẻ Quý 3 năm 2020

Công ty Cổ Phần Bamboo Capital (BCG) công bố thông tin Báo cáo tài chính Hợp nhất và Riêng lẻ Quý 3 năm 2020  Các tập tin đính kèm  20201030 BCG – Bao cao tai chinh hop nhat Quy 3 2020 Tháng Mười 30, 2020 20201030 BCG – Bao cao tai chinh rieng le Quy 3 …

BCG – BCTC Hợp nhất và riêng lẻ Quý 3 năm 2020 Read More »

BCG – Báo cáo kết quả giao dịch của người nội bộ – Ông Nguyễn Hồ Nam

Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG) nhận được Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ – Ông Nguyễn Hồ Nam   Chi tiết xem file đính kèm Các tập tin đính kèm: 20201013 -Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ- Ông Nguyễn Hồ Nam …

BCG – Báo cáo kết quả giao dịch của người nội bộ – Ông Nguyễn Hồ Nam Read More »

BCG – Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ – Ông Nguyễn Hồ Nam

Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG) nhận được Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ – Ông Nguyễn Hồ Nam   Chi tiết xem file đính kèm Các tập tin đính kèm: 20201013 BCG – Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ – Ông Nguyễn Hồ Nam Tháng …

BCG – Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ – Ông Nguyễn Hồ Nam Read More »

BCG – Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Mirae Asset Daewoo Co.,LTD

Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG) nhận được báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn của Mirae Asset Daewoo CO., LTD Chi tiết xem file đính kèm Các tập tin đính kèm: 20201001 – Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Mirae Asset Daewoo CO.,LTD Tháng Mười …

BCG – Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Mirae Asset Daewoo Co.,LTD Read More »

BCG – Nghị quyết của HĐQT về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG) công bố thông tin Nghị quyết của HĐQT về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu và phương án sử dụng vốn thu được từ đượt chào bán Chi tiết xem file đính kèm Các tập tin đính kèm: 20200930 –  Nghị quyết của HĐQT về …

BCG – Nghị quyết của HĐQT về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán Read More »

BCG – Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết của HoSE

Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG) nhận được thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết của HoSE Chi tiết xem file đính kèm Các tập tin đính kèm: 20200929 – Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết của …

BCG – Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết của HoSE Read More »

BCG – Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 09/2020

Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG) công bố thông tin các nội dung như sau:– Biên bản kiểm phiếu về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 09/2020– Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 09/2020– Điều …

BCG – Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 09/2020 Read More »