Menu

Báo cáo tài chính

BCG- BCTC Hợp nhất và riêng lẻ Quý 1 năm 2020

Công ty Cổ Phần Bamboo Capital công bố thông tin Báo cáo tài chính Hợp nhất và Riêng lẻ Quý 1 năm 2020  Các tập tin đính kèm  20200429 BCG Bao cao tai chinh hop nhat Quy 1 2020 Tháng Tư 29, 2020 20200429 BCG Bao cao tai chinh rieng le Quy 1 2020 Tháng Tư …

BCG- BCTC Hợp nhất và riêng lẻ Quý 1 năm 2020 Read More »

BCG- BCTC Hợp nhất và riêng lẻ kiểm toán năm 2019

Công ty Cổ Phần Bamboo Capital công bố thông tin Báo cáo tài chính Riêng lẻ và Hợp nhất kiểm toán năm 2019   Các tập tin đính kèm: BCG-BCTC Hop nhat kiem toan nam 2019 Tháng Tư 08, 2020 BCG- BCTC Rieng le kiem toan nam 2019 Tháng Tư 08, 2020 BCG-CBTT BCTC Hop nhat …

BCG- BCTC Hợp nhất và riêng lẻ kiểm toán năm 2019 Read More »

BCG- Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất Quý 2 năm 2019

Công ty Cổ Phần Bamboo Capital công bố thông tin Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất Quý 2 năm 2019. Chi tiết xem file đính kèm Các tập tin đính kèm BCG-CBTT 16- BCTC Hop nhat va rieng le Q2 2019.pdf Tháng Bảy 30, 2019 BCG-BCTC Rieng le Q2 2019.pdf Tháng Bảy …

BCG- Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất Quý 2 năm 2019 Read More »