Menu

BCG tham gia khóa đào tạo GRI 2020

(BCG) Nắm được tầm quan trọng của việc thực hiện Báo cáo phát triển bền vững, trong hai ngày 29/02 và 01/03/2020 vừa qua, Tập đoàn Bamboo Capital đã phối hợp với Tổ chức Sáng kiến báo cáo toàn cầu (GRI) tổ chức khóa đào tạo “Phương pháp xây dựng báo cáo về phát triển bền vững” cho cấp quản lý cùng các cán bộ nhân viên hiện đang công tác tại tổng công ty và các công ty thành viên thuộc Tập đoàn.

Khóa đào tạo nhằm giúp cho các tổ chức hội viên nắm được phương pháp xây dựng Báo cáo phát triển bền vững có chất lượng và theo đúng thông lệ quốc tế. Hơn 60 học viên là đại diện đến từ các cấp quản lý cùng cán bộ nhân viên thuộc tập đoàn BCG và các công ty thành viên đã tham dự khóa đào tạo với tinh thần hăng hái và sẵn sàng học hỏi.

Trong hai ngày đào tạo, học viên được các giảng viên là những chuyên gia có nhiều kinh nghiệm hướng dẫn và cung cấp những kiến thức cơ bản nhất về Báo cáo Bền vững như: Sáng kiến Báo cáo toàn cầu, Bộ tiêu chuẩn GRI, xây dựng cơ sở dữ liệu và báo cáo về tài chính bền vững…Qua đó giúp các học viên nắm vững kiến thức, từ đó nâng cao khả năng điều phối quá trình xây dựng báo cáo theo GRI, tiêu chuẩn vàng được chấp nhận toàn cầu cho Báo cáo phát triển bền vững. Các học viên cũng có cơ hội xác định các vấn đề trọng yếu cơ bản và quan trọng nhất đối với từng công ty dựa trên các hướng dẫn đảm bảo chất lượng báo cáo cũng như tối đa hóa cá lợi ích từ báo cáo nhờ sự hỗ trợ từ phía Tổ chức Sáng kiến báo cáo toàn cầu (GRI). Ngoài ra, các học viên cũng được thực hành sử dụng công cụ báo cáo online do GRI cung cấp, bước đầu chuẩn bị cho Báo cáo phát triển bền vững.

Thông qua khóa đào tạo này, cấp quản lý cũng như các cán bộ nhân viên tập đoàn đã được trang bị thêm thông tin, kiến thức để có thể thực hiện tốt hơn Báo cáo phát triển vền vững, qua đó cũng rõ thêm việc hoạt động của tổ chức mình có tác động như thế nào đến kinh tế, môi trường và xã hội để đưa ra được những quyết định đúng hướng trong kinh doanh, phối hợp với nghiên cứu phát triển trong bối cảnh mới.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Tin tức khác