Menu

BCG- Nghị quyết của HĐQT về việc Thoái hóa toàn bộ vốn góp tại Công ty TNHH Bamboo Agriculture

 

Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG) công bố thông tin Nghị quyết của HĐQT số 18/2020/NQ-HDQT-BCG về việc Thoái hóa toàn bộ vốn góp của Công ty cổ phần Bamboo Capital tại Công ty TNHH Bamboo Agriculture.

Chi tiết xem file đính kèm

Các tập tin đính kèm

Tin tức khác