Menu

BCG – Nghị quyết của HĐQT về việc triển khai phương án chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG) công bố thông tin Nghị quyết của HĐQT số 28/2020/NQ-HĐQT-BCG ngày 27/07/2020 về việc triển khai phương án chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu

Chi tiết xem file đính kèm

Các tập tin đính kèm:

Tin tức khác