Menu

BCG – Nghị quyết của HĐQT số 21/2020/NQ-HĐQT-BCG về việc Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG) công bố thông tin Nghị quyết của HĐQT số 21/2020/NQ-HĐQT-BCG về việc Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

Chi tiết xem file đính kèm

Các tập tin đính kèm

Tin tức khác