Menu

BCG- CBTT về Lễ Khởi công Nhà máy Năng lượng Mặt trời Phù Mỹ 330MW

Ngày 29/05, CTCP Phát triển Tầm nhìn Năng lượng sạch -Công ty thành viên trực thuộc của Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) đã khởi công xây dựng Nhà máy năng lượng mặt trời Phù Mỹ với công suất 330MW

Chi tiết xem file đính kèm

Các tập tin đính kèm:

Tin tức khác