Menu

BCG-CBTT Ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2020

Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG) công bố thông tin về việc ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2020 với nội dung như sau:

  • HĐQT phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán là công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam (AASCS) là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính riêng lẻ và Báo cáo tài chính hợp nhất cho giai đoạn bán niên và cả năm 2020
  • Ngày 29/06/2020, BCG và công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam (AASCS) đã ký kết hợp đồng số: 171 HĐKT/TC/2020/AASCS

Chi tiết xem file đính kèm

Các tập tin đính kèm

Tin tức khác