BCG: CBTT Đính chính số liệu sai lệch trong BCTC Hợp nhất Quý 3/2019

Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG) công bố thông tin về việc đính chính số liệu trong Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 3 năm 2019.

Chi tiết xem file đính kèm

Các tập tin đính kèm:

Tin tức khác