Menu

Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất Quý 4 2018

Công ty Cổ Phần Bamboo Capital công bố thông tin Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất Quý 42018 và giải trình biến động sản xuất kinh doanh.

Chi tiết xem file đính kèm

Các tập tin đính kèm

Tin tức khác