Menu

Ngày: Tháng Bảy 30, 2020

BCG – BCTC Hợp nhất và riêng lẻ Quý 2 năm 2020

Công ty Cổ Phần Bamboo Capital công bố thông tin Báo cáo tài chính Hợp nhất và Riêng lẻ Quý 2 năm 2020  Các tập tin đính kèm  20200730 BCG – Bao cao tai chinh hop nhat Quy 2 2020 Tháng Bảy 30, 2020 20200730 BCG – Bao cao tai chinh rieng le Quy 2 2020 …

BCG – BCTC Hợp nhất và riêng lẻ Quý 2 năm 2020 Read More »