Menu

Ngày: Tháng Tư 29, 2020

BCG- BCTC Hợp nhất và riêng lẻ Quý 1 năm 2020

Công ty Cổ Phần Bamboo Capital công bố thông tin Báo cáo tài chính Hợp nhất và Riêng lẻ Quý 1 năm 2020  Các tập tin đính kèm  20200429 BCG Bao cao tai chinh hop nhat Quy 1 2020 Tháng Tư 29, 2020 20200429 BCG Bao cao tai chinh rieng le Quy 1 2020 Tháng Tư …

BCG- BCTC Hợp nhất và riêng lẻ Quý 1 năm 2020 Read More »

BCG- Nghị quyết của HĐQT về việc Thoái hóa toàn bộ vốn góp tại Công ty TNHH Bamboo Agriculture

  Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG) công bố thông tin Nghị quyết của HĐQT số 18/2020/NQ-HDQT-BCG về việc Thoái hóa toàn bộ vốn góp của Công ty cổ phần Bamboo Capital tại Công ty TNHH Bamboo Agriculture. Chi tiết xem file đính kèm Các tập tin đính kèm 202020429-BCG-CBTT-Thoai-hoa-toan-bo-von-gop-tai-Bamboo-Agriculture Tháng Tư 29, 2020