BCG- CBTT v/v thông qua phương án triển khai chi tiết việc phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ

CBTT v/v thông qua phương án triển khai chi tiết việc phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ Chi tiết xem file đính kèm Các tập tin đính kèm: BCG – CBTT22 – CBTT Thong qua phuong an phat hanh trai phieu chuyen doi rieng le Tháng Mười 01, 2019