BCG- CBTT v/v thoái toàn bộ vốn góp của BCG tại Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ Trường Thành Đại Nam Security

Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG) công bố thông tin về việc thoái toàn bộ vốn góp của BCG tại Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ Trường Thành Đại Nam Security Chi tiết xem file đính kèm Các tập tin đính kèm: BCG – CBTT 21- Thoai von tai cong ty Truong Thanh …

BCG- CBTT v/v thoái toàn bộ vốn góp của BCG tại Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ Trường Thành Đại Nam Security Read More »