BCG- CBTT v/v danh sách cổ đông chiến lược cổ đông lớn

Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG) công bố thông tin v/v danh sách cổ đông chiến lược cổ đông lớn chốt ngày 30/08/2019 Chi tiết xem file đính kèm Các tập tin đính kèm: BCG – CBTT – DS co dong lon – co dong chien luoc chot ngay 30 08 2019 Tháng Chín …

BCG- CBTT v/v danh sách cổ đông chiến lược cổ đông lớn Read More »