Menu

Ngày: Tháng Năm 31, 2019

Tập đoàn BCG: một trong những doanh nghiệp dẫn đầu trong mảng năng lượng tái tạo ở Việt Nam

Với việc sẽ có 88 nhà máy điện mặt trời và điện gió hòa vào lưới điện quốc gia vào tháng 6 tới, ngành năng lượng tái tại ở Việt Nam đã bước đầu nên hình nên dạng. Vậy ai đang dẫn đầu trong mảng năng lượng tái tạo? Tập đoàn Bamboo Capital Ngay từ …

Tập đoàn BCG: một trong những doanh nghiệp dẫn đầu trong mảng năng lượng tái tạo ở Việt Nam Read More »

CBTT v/v giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi (lần thứ 18)

Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG) công bố thông tin về giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 18 được cấp bởi Sở Kế hoạch đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh. Chi tiết xem file đính kèm. Các tập tin đính kèm BCG-CBTT12- CBTT GPHDKD lan thu 18.pdf Tháng …

CBTT v/v giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi (lần thứ 18) Read More »