Menu

Ngày: Tháng Tư 25, 2019

BCG- Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất Quý 1 năm 2019

Công ty Cổ Phần Bamboo Capital công bố thông tin Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất Quý 1 năm 2019. Chi tiết xem file đính kèm Các tập tin đính kèm CBTT BCTC quy 1 2019.pdf Tháng Tư 25, 2019 BCG – BCTC Rieng le Q1 2019-compressed.pdf Tháng Tư 25, 2019 BCG- …

BCG- Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất Quý 1 năm 2019 Read More »