Menu

Ngày: Tháng Tư 10, 2019

BCG- Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất kiểm toán năm 2018

Công ty Cổ Phần Bamboo Capital công bố thông tin Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất kiểm toán năm 2018 và giải trình biến động sản xuất kinh doanh. Chi tiết xem file đính kèm Các tập tin đính kèm BCG- BCTC Hop nhat kiem toan 2018-compressed.pdf Tháng Tư 10, 2019 BCG-BCTC rieng …

BCG- Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất kiểm toán năm 2018 Read More »