CBTT v/v chậm giải trình các vấn đề liên quan đến thuế

Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG) công bố thông tin v/v chậm giải trình các vấn đề liên quan đến thuế Chi tiết xem file đính kèm Các tập tin đính kèm BCG-CBTT 03- Giai trinh ve viec cham CBTT ve thue.pdf Tháng Ba 8, 2019