Menu

Ngày: Tháng Một 30, 2019

Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất Quý 4 2018

Công ty Cổ Phần Bamboo Capital công bố thông tin Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất Quý 42018 và giải trình biến động sản xuất kinh doanh. Chi tiết xem file đính kèm Các tập tin đính kèm BCG- BCTC Hop nhat Q4 2018-compress.pdf Tháng Một 30, 2019 BCG-BCTC rieng le Q4 2018.pdf …

Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất Quý 4 2018 Read More »