CÔNG TY XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG TRACODI

Công ty Cổ phần Xuất khẩu Lao động Tracodi (TRACODI LABOUR) được Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp giấy Đăng ký Kinh doanh số 0314385382 đăng ký lần đầu ngày 04 tháng 05 năm 2017 và được Bộ Lao động Thương binh Xã hội cấp giấy phép số 998/LĐTBXH-GP cho phép Công ty đưa người lao động ra nước ngoài làm việc bắt đầu từ ngày 01/12/2017.
Tiền thân Công ty TRACODI LABOUR là Khối Xuất khẩu Lao động trực thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI), được tách nguyên trạng theo quyết định số 46/2017/QĐ-HĐQT của Hội đồng Quản trị Công ty TRACODI ngày 02/10/2017.

Thông tin liên hệ

Địa Chỉ: 89 Cách Mạng Tháng Tám, Phường Bến Thành, Quận 1, TPHCM.
Điện thoại: (+84 28) 38330316
Fax: (+84 28) 38330317