CÔNG TY LIÊN DOANH KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN VẬT LIỆU XÂY DỰNG AN GIANG (ANTRACO)

Thành lập vào năm 1994, ANTRACO là công ty liên doanh trong nước giữa TRACODI Co., Ltd. và Công ty Cơ khí An Giang, hoạt động chính trên các lĩnh vực như:

  • Khai thác và chế biến các loại đá xây dựng
  • Khai thác và chế biến đá trang trí xuất khẩu
  • Khai thác và chế biến vật liệu xây dựng.

 

Thông tin liên hệ

Địa Chỉ: Núi Dài Lớn, xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn, An Giang
Điện thoại: (84 76) 874755
Fax: (84 76) 874616