CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN BẮC HÀ

Lĩnh vực hoạt động:

  • Khai thác các quặng kim loại
  • Bán buôn kim loại, quặng kim loại

 

Thông tin liên hệ (Đang cập nhật)
Địa Chỉ:
Điện thoại:
Fax: