CÔNG TY BAMBOO SOLUTION

Bamboo Solution được ra đời năm 2012 với sứ mệnh cung cấp giải pháp công nghệ thông tin cho thị trường. Với kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn rộng rãi, Bamboo Solution trở thành một đối tác quan trọng và đáng tin cậy tại Việt Nam. Cùng sự nhiệt tình và quyết tâm của các thành viên trong công ty, Bamboo Solution đang nâng tầm bản thân theo những chuẩn mực quốc tế. Sứ mệnh của Bamboo Solution là trở thành một trong những công ty chuyên nghiệp tại khu vực Đông Dương trong lĩnh vực công nghệ thông tin dựa trên những thành công từ khách hàng trên toàn thế giới thông qua các dịch vụ được cung cấp bao gồm xây dựng phần mềm (outsource), sản phẩm, giải pháp phần mềm và kết hợp sáng tạo, nghiên cứu về những công nghệ hiện đại và nguồn lực con người với giá cả cạnh tranh.

Lĩnh vực hoạt động:

  • Xây dựng và phát triển phần mềm
  • Tích hợp hệ thống phần mềm và phần cứng
  • Giải pháp hệ thống cho nhu cầu kinh doanh
  • Nghiên cứu và phát triển sản phẩm của công ty