CÔNG TY VIỆT GOLDEN FARM

Viet Golden Farm là công ty hoạt động trên các lĩnh vực: chăn nuôi bò thịt, trồng trọt và các hoạt động dịch vụ phục vụ và hỗ trợ hoạt động sản xuất nông nghiệp.

Quy mô đầu tư: Đầu tư ban đầu 800 con bò giống Brahman, Red Angus, sau 2 năm tăng đàn, trang trại có quy mô ổn định 3.000 - 5.000 thường xuyên và xuất chuồng 7.000-10.000 con bò mỗi năm cho thị trường.

Thông tin liên hệ
Địa Chỉ: L14 - 08B, Tầng 14, Trung tâm Vincom, 72 Lê Thánh Tôn
Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84) 862 690 690
Fax: (84) 862 688 188