Bà Đào Thị Thanh Hiền

Bà Đào Thị Thanh Hiền là thành viên Ban Kiểm soát BCG từ tháng 4.2016. Bà Hiền là người có khả năng quản lý, phân tích, đánh giá sâu sắc đối với các hoạt động đầu tư và quản lý doanh nghiệp; đóng góp hiệu quả trong công tác định hướng và tổ chức hoạt động của Công ty.Bà Hiền hiện là Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (Tracodi).

Bà Hiền tốt nghiệp thạc sỹ Luật học.