Ông Bùi Thành Lâm

Ông Bùi Thành Lâm là thành viên Hội đồng quản trị BCG từ tháng 4.2016. . Trước đó, ông là thành viên Ban Kiểm soát của BCG. Ông có nhiều năm kinh nghiệm về kinh doanh đầu tư tài chính, bảo hiểm, bất động sản và có mối quan hệ sâu rộng với các nhà đầu tư quốc tế.

Hiện nay ông Lâm cũng là Chủ tịch hội đồng quản trị của công ty Sài Gòn Thái Sơn, một tập trực thuộc Tổng công ty Thái Sơn. Trước khi gia nhập BCG, Ông Lâm là thành viên hội đồng quản trị của tập đoàn sở hữu nhiều  công ty dược phẩm khác nhau.

Ông Lâm là Thạc sỹ Quan hệ Quốc tế Đại học Huron, Vương quốc Anh.