Ông Bùi Thành Lâm

Ông Bùi Thành Lâm là thành viên Hội đồng quản trị BCG từ tháng 4.2016. Ông có nhiều năm kinh nghiệm về kinh doanh đầu tư tài chính, bảo hiểm, bất động sản và có mối quan hệ sâu rộng với các nhà đầu tư quốc tế.

Ông Lâm là Thạc sỹ Quan hệ quốc tế Đại học Huron, Vương quốc Anh.