Ngân hàng đầu tư

Với đội ngũ chuyên viên tư vấn lành nghề, cùng với mạng lưới các cộng tác viên trong nước và quốc tế, và những thành tích đã đạt được trong hoạt động tư vấn tài chính, chúng tôi góp phần phát huy khả năng huy động vốn của các doanh nghiệp, giúp các doanh nghiệp tái cấu trúc về mặt tài chính, cũng như mang lại hiệu quả đầu tư tối ưu cho các nhà đầu tư tại Việt Nam.

Trong quá trình thực hiện tư vấn, đầu tư mua bán và sáp nhập doanh nghiệp, BCG tham gia đầu tư, chi phối sở hữu những doanh nghiệp tốt, có tiềm năng và ngành nghề kinh doanh phù hợp với định hướng phát triển cũa công ty.Thông qua các sản phẩm tài chính chuyên biệt và sáng tạo, sứ mệnh của chúng tôi là phát huy khả năng huy động vốn cho doanh nghiệp và cung cấp các kênh đầu tư hiệu quả.

Chúng tôi cũng cung cấp các dịch vụ tư vấn doanh nghiệp khác như tái cấu trúc doanh nghiệp, tư vấn giải pháp công nghệ thông tin, dịch vụ cho thuê văn phòng ảo….