Năng lượng tái tạo

Trong chiến lược phát triển dài hạn chúng tôi đầu tư vào mảng năng lượng tái tạo. BCG hiện đang nghiên cứu và đề xuất triển khai xây dựng các nhà máy điên năng lượng mặt trời tại Bình Định, Ninh Thuận, Long An nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng điện ngày càng tăng ở Việt Nam.

Các dự án năng lượng tái tạo sẽ thực hiện cung cấp bán điện cho chính phủ tạo sự ổn định nguồn thu trong dài hạn, ngoài ra nhà đầu tư dự án còn được  hưởng chính sách ưu đãi trong thời gian dài.

CÁC DỰ ÁN TIỀM NĂNG

Dự án Năng lượng mặt trời
Tổng mức đầu tư 136  triệu USD
Công suất  140MW
Địa điểm Huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An

Dự án Năng lượng mặt trời
Tổng mức đầu tư 400  triệu USD
Công suất 400MW
Địa điểm Xã Pờ Tó, huyện Ia Pa, Gia Lai