Phó giáo sư - Tiến sĩ Đặng Việt Bích

Phó giáo sư-Tiến sĩ Đặng Việt Bích là thành viên Hội đồng quản trị BCG từ tháng 4.2016

Ông vinh dự được nhận nhiều huy chương cao quý của Nhà nước Việt Nam như: Huy chương Vì sự nghiệp giáo dục đào tạo (1995); Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp khoa học xã hội (2003); Huy chương Vì sự nghiệp văn học nghệ thuật (2004), Huy chương Lao động hạng 2 (2011).