Toàn cảnh con đường ĐT.830 và ĐT.824 từ cầu An Thạnh đến thị trấn Đức Hòa, Long An

Toàn cảnh con đường ĐT.830 và ĐT.824 từ cầu An Thạnh đến thị trấn Đức Hòa, Long An

 

 

https://youtu.be/YyXj2SYP0pE